Ομιλία στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών

Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, Βασιλική Ντανταβασίλη, μίλησε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την ακρόαση φορέων επί του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Την ίδια μέρα, η ΠΕΜ υπέβαλε και σχετικό υπόμνημα με προτάσεις τροποποιήσεων και βελτιώσεων επί των διατάξεων οι οποίες αφορούν το προταθέν προς σύσταση «Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών».

Δείτε περισσότερα στον επίσιμο ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών: pem.gr