Τουρισμός & Μετάφραση στο 7ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας

Πώς μπορεί η μετάφραση επαγγελματικού επιπέδου να προσθέσει αξία στο τουριστικό προϊόν και να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να διακριθούν από τον ανταγωνισμό;

Είναι όντως αναγκαίο να μεταφράσω το προωθητικό υλικό της επιχείρησής μου σε άλλες γλώσσες και, αν ναι, σε ποιες;

Η παρουσίαση αυτή, στο πλαίσιο του 7ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας, απαντά σε αυτά και άλλα ερωτήματα, και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της επαγγελματικής μετάφρασης για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επισιτισμού και φιλοξενίας.