+30 27210 94568

EUROPEAN UNION LOGO
ESPA 2014-2020

Γλώσσες:

PAPER CLIP

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες διερμηνείς.

Το γραφείο μας χρησιμοποιεί έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες διερμηνείς, ικανούς να αναλάβουν υπεύθυνα και αξιόπιστα οποιαδήποτε υπηρεσία διερμηνείας (επάλληλη/ διαμεσολαβητική διερμηνεία, διαδοχική διερμηνεία, ταυτόχρονη/συνεδριακή διερμηνεία, διερμηνεία συνοδείας, διερμηνεία για κοινωνικούς σκοπούς, ένορκη διερμηνεία) σε

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Συνέδρια
  • Φεστιβάλ
  • Δίκες
  • Τουριστικές Ξεναγήσεις
  • Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
  • Αθλητικούς Αγώνες

Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε πέρα από τις υπηρεσίες διερμηνείας καθαυτές, όλο το φάσμα των αναγκών διερμηνείας/μετάφρασης ενός συνεδρίου ή μίας εκδήλωσης  (από τη διερμηνεία των ομιλιών και τη μετάφραση των εισηγήσεων έως την απομαγνητοφώνηση και μετάφραση πρακτικών και την μετεγγραφή του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο με φυσιολογική σύνταξη) αλλά και   εξατομικευμένες υπηρεσίες διερμηνείας, απολύτως προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη.

 

 

 

Real Estate Interpreting

Απαντώντας στις ολοένα και αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια ανάγκες για υπηρεσίες διερμηνείας στο χώρο του real estate, το γραφείο μας επικεντρώνεται και εξειδικεύεται σε αυτές, προσφέροντας πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη και αξιόπιστη υποστήριξη σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να επενδύσει σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Κινούμενη με αυτό το πνεύμα, ως γραφείο αναλαμβάνουμε

τη μετάφραση των συμβολαίων, των προσυμφώνων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, την τεχνική μελέτη,

τη διαχείριση των σχέσεων και τις συμφωνίες με εργολάβους, κατασκευαστές και τεχνίτες. Συμβουλευτική σε θέματα νομοθεσίας υπηρεσίες διαχείρισης κρίσης

Πέρα δε από τις καθαυτό υπηρεσίες liaison interpreting, προσφέρουμε πρόσβαση σε ένα υψηλού επιπέδου δίκτυο επαγγελματικών επαφών (μεσιτικά γραφεία, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς κοκ) που διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο να κινηθεί έξυπνα, γρήγορα και με ασφάλεια στον χώρο, εντοπίζοντας νωρίτερα από κάθε άλλον τις ευκαιρίες της αγοράς.

Liaison/interpreting

Πρόκειται για έναν από τους εξειδικευμένους τομείς, στον οποίον το γραφείο μας έχει επιλέξει να επικεντρωθεί. Αφορά στην επικοινωνία δύο ανθρώπων ή δύο ομάδων ανθρώπων, που μιλούν διαφορετικές μεταξύ τους γλώσσες και στόχο έχει τη δημιουργία και υποστήριξη μίας λειτουργικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης.

Προκειμένου να επιτελέσει το έργο του, ο διερμηνέας οφείλει να κατέχει άπταιστα τις γλώσσες και των δύο μερών μα και την τεχνική της εναλλαγής τους στα πλαίσια μίας συζήτησης. Πρέπει να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, να είναι επαρκώς προετοιμασμένος και κατά το δυνατόν σε βάθος γνώστης των προς συζήτηση θεμάτων.  Εκ των πραγμάτων, ο διερμηνέας αναλαμβάνει ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στην επικοινωνία, επηρεάζοντας με τον τρόπο και την ικανότητα που εκτελεί το έργο του σε σημαντικό βαθμό την τελική της έκβαση. Είναι ο ενδιάμεσος, ο οποίος οφείλει, δρώντας άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς περιθώρια λάθους και δεύτερες ευκαιρίες, να φέρει σε επαφή δύο κόσμους.

 

Business Interpreting

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δική τους γλώσσα και ορολογία και τους δικούς τους κανόνες και μυστικά. Η διερμηνεία των επιχειρηματικών συναντήσεων είναι ένας εντελώς ιδιαίτερος εξειδικευμένος, υψηλών απαιτήσεων τομέας, στον οποίον τα περιθώρια αστοχιών απλώς δεν υπάρχουν. Ένας τομέας που απαιτεί, πέρα από την αυτονόητη εχεμύθεια, σχολαστική προετοιμασία και πολύ συχνά ειδικές οικονομικές ή τεχνικές γνώσεις.

Αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία μας στον τομέα της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και με στόχο να υποστηρίξει στην πράξη τη δυναμική και την προοπτική των Β2Β συναντήσεων, έχουμε αναπτύξει την εξειδικευμένη υπηρεσία επιχειρηματικής διερμηνείας (business interpreting).

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Transcreation

 Είμαστε επιπλέον στη θέση να αναλάβουμε τη διαπολιτισμική μετάφραση (transcreation) κειμένων, τη δημιουργική γραφή σε μια άλλη γλώσσα, το ψηφιακό περιεχόμενο με SEO στη γλώσσα επιλογής και το copywriting για κάθε είδους χρήση και επικοινωνιακή ανάγκη. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και οργάνωση μιας   εκδήλωσης ή παρουσίασης για λογαριασμό των πελατών μας, τη συγγραφή και επιμέλεια των κειμένων της ως copy writers, και την παρουσίαση και διαμόρφωση (setting) του χώρου σε επίπεδο συμβουλευτικής ή υλοποίησης.

Escort/ Travel Interpreting

Κάθε επισκέπτης μίας ξένης χώρας ονειρεύεται να συναντήσει κάποιον που αληθινά γνωρίζει και έχει τη διάθεση να του συστήσει τη χώρα, στην οποία έχει βρεθεί. Κάποιον που θα αναλάβει την οργάνωση του προγράμματος του, που θα του υποδείξει τα σημεία που αξίζει να δει και τα πράγματα που αξίζει να δοκιμάσει, έξω και πέρα από τα κλισέ των ταξιδιωτικών οδηγών.

Πέρα από  υπηρεσίες συνοδευτικής διερμηνείας σε διάφορες γλώσσες, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών του τουρισμού προσφέροντας σε κάθε μεμονωμένο επισκέπτη ή γκρουπ την ευκαιρία να οργανώσει τις διακοπές του στην Ελλάδα με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές του επιθυμίες και προτιμήσεις, να ανακαλύψει την κρυφή γοητεία της και να απολαύσει τις καλύτερες της πλευρές.

LIAISON TRANSLATION & INTERPRETING LOGO

LIAISON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Βασιλέως Κωνσταντίνου 30 & Φαρών

24132 Καλαμάτα | Μεσσηνία

T. +30 2721094568 | +30 F. 2721094279

E-mail: liaison@liaison.gr

ESPA 2014-2020

WCAG 2.0

Copyright © 2017 • LIAISON

Γλώσσες:

LIAISON TRANSLATION & INTERPRETING LOGO
ESPA 2014-2020
EUROPEAN UNION LOGO
ESPA 2014-2020
EUROPEAN UNION LOGO